Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

Utorak, 14.05.2019 13:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-137 o izmeni zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata , izmenjen I dopunjen Zakonom br.04/L-058 i Zakonom 04/L-122, kao i zakonom 03/L-073 o opštim izborima u
Republici Kosova , izmenjen I dopunjen Zakonom br.03/L-256;
3. Razno.