Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Sreda, 08.05.2019 09:00 u sali C 203

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 23.04.2019
3. Sašlusanje direktora OAK, g. Shpend Maxhuni i bivśeg direktora OAK, g. Driton Gashi
4. Razno.