Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Sreda, 06.03.2019 16:30 u sali N 302

DNEVNI RED

1. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-145 o zadacim, odgovornostima i nadleźnostima Drźavne delegacije Republike Kosovo u procesu dijaloga sa Republikom Serbijom, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;

 

Zapisnik