Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 18.03.2019 13:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 11.3.2019;
3. Diskusija o stanju Kulturnog Nasleđe na Kosovu;
4. Razno.