Kalendar Susreta i Sednica

Vanredna sednica

Četvrtak, 07.03.2019 09:00

Dnevni red

1. Drugo razmatranje N/zakona br.06/L-145 o zadacima, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom,

2. Razmatranje Platforme za dijalog o konačnom, sveobuhvatnom i zakonski obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije.

Transkript