Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 30.01.2019 15:00 u sali C 203

Dnevni red:

 

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-113 o Organizaciji i Funkcionisanju Dražvne Uprave i Nezavisnih Agencija i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

3. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-114 o Javnim Službenicima i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

4. Razmatranje Nacrt Zakona br. 06/L-111 o platama u javnom sektoru i amandmanima funkcionalne Komisije za javnu administraciju, lokalnu samoupravu i medije;

5. Razno.

 

 

Zapisnik