Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 04.02.2019 13:00 u sali N 303

Dnevni red:

 

  1. Usvajnje drevnog reda;
  2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 24.1.2019, 25.1.2019 i 28.1.2019;
  3. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-119 o izmenu i dopunu Zakona br.2004/22 o Kinematografiji;
  4. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-120 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-065 o autorskim pravima srodnim pravima;
  5. Razmatranje izveštaja sa preporukama na Nacrt zakon br.06/L-121 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-097 o Bibliotekama;
  6. Razno.

 

 

Zapisnik