Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Ponedeljak, 28.01.2019 09:00 u sali N 302

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 18.12.2018;
3. Usvajanje Izveštaja rada za 2018.god;
4. Razmatranje nacrt plana rada Komisije za 2019 god;
5. Razmatranje nacrt zakona brbr.06/L-133 o budžetskim podelama budžeta Republike Kosovo za 2019 godinu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje Nacrt zakona 06/L-091 o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Ostalo.

 

Zapisnik