Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Utorak, 18.12.2018 11:00 u sali N204

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 27.11.2018 i 03.12.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/119 o izmenama i dopunama zakona br.2004/22 o kinematografiji, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
4. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-120 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-121 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-097 o bibliotekama, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
8. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-086 o Specijalnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
9. Razmatranje nacrt zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
10. Ostalo.

 

Zapisnik