Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Četvrtak, 13.12.2018 10:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 20.11.2018;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja revizije finansijskih pregleda Ministarstva za Tergovine i Industrije za završenu godinu 31. decembra 2017. godine;
4. Razmatranje i usvajanje preporuka izveštaja revizije o godišnjim finansijskim izveštajima za Železnica Kosova- Trainkosa za godinu završno sa 31 decembrom 2017;
5. Razno.

 

Zapisnik