Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Petak, 07.12.2018 10:00 u sali N204

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 20.11.2018;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja revizije finansijskih pregleda Ministarstva zdravstva za završenu godinu 31. decembra 2017. godine,
4. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja z Projekat "Kosovsko zdravstvo" za završeni period 31. 12. 2017. godine,
5. Razmatranje Izveštaja revizije performancije "Esencijalna lista lekova".
6. Razmatranje i usvajanje preporuka izveštaja revizije o godišnjim finansijskim izveštajima za Železnica Kosova- Trainkosa za godinu završno sa 31 decembrom 2017;
7. Razno.