Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Sreda, 05.12.2018 10:00 u sali N 303

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 21.11.2018
3. Sašlusanje bivšeg Ministra Ministarstvo Unutrašnjih Poslova g. Flamut Sefaj, Predsednika Republike Kosova g. Hashim Thaçi i clanovi porodice proteranih lica;
4. Razno.