Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 03.12.2018 13:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 12.11.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-119 o izmenu i dopunu Zakona br.2004/22 o Kinematografiji;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-120 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima;
5. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-121 o izmenu i dopunu Zakona br.04/L-097 o bibliotekama;
6. Razno.

 

Zapisnik