Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Petak, 30.11.2018 11:00 u sali N 303

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanih 12.11.2018 i 15.11.2018
3. Sašlusanje Premijera Republike Kosova g. Ramush Haradinaj, Generalni sekretar Ministarstvo Unutrašnjih Poslova g. Luzlim Ejupi, i Predsednik Republike Kosova g. Hashim Thaçi
4. Razno.