Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za nadgledanje javnih finansija

Sreda, 24.10.2018 11:00 u sali N 225

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 16.10.2018;
3. Pregled i usvajanje preporuka iz izveštaja revizije o godišnjim finansijskim izveštajima autobuske stanice sh.a. Priština za godinu koja se završila 31. decembra 2017;
4. Razmatranje zahteva za reviziju GFI Nacionalne revizorske kancelarije za 2018, 2019 i 2020;
5. Razno.