Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 17.10.2018 11:00 u sali N 303

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa sednicama Komisije, dt. 19 i 26 septembar 2018;
3. Razmatranje N/zakona br.06/L-054 o sudovima, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
4. Razmatranje N/zakona br.06/L-033 o Građevinskim Proizvodima sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
5. Razmatranje N/zakona br.06/L-079 o energetskoj efikasnosti sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
6. Razmatranje N/zakona br.06/L-059 o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-132 o vozilima sa amandmanima Komisije za ekonomski razvoj, infratstrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja,
7. Razmatranje N/zakona br.06/L-055 o Sudskom savetu Kosova, sa amandmanima Komisije za zakonodavstvo, mandate, inmunitete, Poslovnika Skupštine i nadgledanje Kosovske agencije protiv korupcije,
8. Razmatranje Zahtev Kosovske agencije za proveru imovine za određivanje iznosa isplate za jednog člana Komisije za im ovinske zahteve i dva clana Komisije za proveru i određivanje imovine;
9. Razno.

 

Zapisnik