Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 17.09.2018 13:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 10.9.2018;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-102 o Učestvovanju Kosova u Programu Kreativna Evropa za Podržavanje Sektora Kulture i one Kreativne;
4. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-073 o statusu albanskih obrazovnih radnika Republike Kosovo od školske 1990/91 do 1998/99 godine;
5. Razno.