Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za obrazovanje, nauku, tehnologiju, kulturu, omladinu, sport, inovacije i preduzetništva

Ponedeljak, 18.06.2018 11:00 u sali N 303

Dnevni red:

1. Usvajnje drevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 12.6.2018;
3. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-049 o Naučnoj Inovaciji i Transferu Znanja i Tehnologije;
4. Razno.