Kalendar Susreta i Sednica

Nastavak plenarne sednice

Četvrtak, 31.05.2018 10:00

Dnevni red


I. Nastavak plenarne sednice sa nedovršenim tačkama od 16, 17, 18, 20 i 26 aprila 2018 godine:

1. Glasanje N/zakona br. 06/L-061 o ratifikaciji Traktata između Republike Kosova i Mađarske o transferisanju kažnjenih lica,

2. Glasanje predloga odluke Vlade Republike Kosova za imenovanje šest (6) članova Borda Kosovske agencije za privatizaciju,

3. Glasanje predlog rezolucije od parlamentarne rasprave o korupciji kao kriterijum za liberalizaciju viza,

4. Glasanje preporuka parlamentarne debate o bezbednosti dece u toku korišćenja interneta na Kosovu,

5. Glasanje preporuka sa interpelacije o oštrim redukcijama snabdevanja električnom energijom i situaciji u sektoru energije,

6. Glasanje preporuka sa parlamentarne rasprave u vezi Izveštaja progresa za Republiku Kosova,

7. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, na zahtev Parlamentarne Grupe Demokratskog Saveta Kosova, u vezi sa odlukom Vlade Kosova br. 02/34 od 05.03.2018, za izdvajanje finansijskih sredstava u iznosu od jednog miliona € za KOSTT-a za pokrivanje troškova za snabdevanje sa električnom energijom četiri opština u severu Kosova,

8. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, na zahtev Parlamentarne grupe Socijalne Demokratske Stranke u vezi potpisivanja komercijalnog sporazuma između kompanije "Contour Global" i Vlade Kosova za projekat Termoelektrane "Kosova e Re" potpisan 20. Decembra 2017,

9. Interpelacija Premijera Republike Kosova, g. Ramush Haradinaj, na zahtev Parlamentarne grupe Pokreta Vetëvendosje, u vezi sa korupcijom i organizovanim kriminalom u institucijama i visokim zvaničnicima Republike Kosova.

II. Nastavak plenarne sednice sa nedovršenim tačkama od 3 maja 2018 godine:

1. Razmatranje N/zakona br. 06/L-062 o ratifikaciji Traktata Republike Kosova i Mađarske o ekstradiciji,

2. Predlog parlamentarne grupe Pokreta Vetëvendosje za razrešenje potpredsednice Skupštine, g.đe Aida Dërguti,

3. Glasanje za formiranje Anketne komisije u vezi troškova lobiranja od strane predsednika i Vlade Republike Kosova.

 Elektronsko glasanje

Tačka 2
Tačka 3
Tačka 4