Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za javnu upravu, lokalnu samoupravu i medije

Ponedeljak, 07.05.2018 10:00 u sali N 225

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrt Zakona br.06/L-043 o slobodi udruzivanja u Nevladinim Organizacijama;
3. Razmatranje predloga u tekstu za N/zakona o RTK
4. Inicijativa Komisije o izmenama I dopunama Zakona o NKM-u I za izradu predlog zakona o medijima na Kosovu
5. Razno.

 

Zapisnik