Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica

Četvrtak, 03.05.2018 10:00

Dnevni red

 

1. Vreme za izjave van dnevnog reda,
2. Vreme za parlamentarna pitanja,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
4. Razmatranje Nacrta zakona o ratifikaciji traktata između Republike Kosova i Mađarske za ekstradiciju,5. Prvo razmatranje Nacrta zakona o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužioca,

6. Prvo razmatranje Nacrta zakona o amnestiji,

7. Imenovanje Direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i proveru imovine,

8. Formiranje Ad - hoc Komisije za izbor kandidata za jedan (1) član Borda Radio Televizije Kosova iz albanske zajednice,

9. Predlog parlamentarne grupe Pokreta Vetëvendosje za razrešenje potpredsednice Skupštine, g.đe Aida Dërguti,

10. Formiranje Parlamentarne istražne komisije u vezi sa troškovima za lobiranje od strane Predsednika i Vlade Republike Kosova.

 

 

ZapisnikTranskript

Elektronsko glasanje

Tačka 1
Tačka 3
Tačka 5