Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalnog razvoja

Sreda, 14.03.2018 09:30 u sali N 10

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 6.3.2018.godine;
3. Razmatranje Izveštaja sa preporukama o Nacrt zakonu br. 06/L-039 o Geološkoj Službi Kosova;
4. Diskusija o regionalnoj saradnji i povečanje nadležnosti parlamenta Jugoistočne Evrope o efikasnosti energije, pozvani NVO PIPS;
5. Razno.

 

Zapisnik