Vesti

Sa posete predsednice Komisije za spoljne poslove Indoneziji

Četvrtak, 11.10.2018
Na poziv globalne parlamentarne mreže, Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda Dr. Vjosa Osmani, predsednica Komisije za spoljne poslove, boravila je u Indoneziji, vreme kada se održavaju sastanci na najvišem nivou.

Tokom ovih sastanaka ona diskutovala sa predsednikom Svetske banke dr. Jim Kim, predsednikom Međunarodnog monetarnog fonda g-đa Christine Lagarde, predsednikom Parlamenta Indonezije i ministrima Vlade Indonezije koji su prisustvovali ovim sastancima. Takođe, Osmani se sastala sa delegacijom parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Švajcarske, Tunizije, Malezije, Ugande, Južne Afrike i predstavnicima drugih zemalja.

Poslanica Osmani je bila panelista na debati u prisustvu stotine učesnika, kojom prilikom je diskutovano o značaju parlamentarnih i vladinih politika za podršku omladine u obrazovanju, zdravstvu i drugim oblastima.

Ovom prilikom, ona je naročito govorila o Kosovo, kao država sa najmlađim stanovništvom u Evropi, što predstavlja izuzetno veliki potencija, kao i mnogim drugim izazovima sa kojim se Kosovo suočavalo u raznim periodima. Ona je takođe bila panelista na prezentaciji Globalna parlamentarna mreža, kojom prilikom diskutovala o značaju investicije na humane resurse, kao glavni potencijal za razvoj država.

Nga vizita kryetares së Komisionit për Punë të Jashtme në Indonezi Nga vizita kryetares së Komisionit për Punë të Jashtme në Indonezi Nga vizita kryetares së Komisionit për Punë të Jashtme në Indonezi Nga vizita kryetares së Komisionit për Punë të Jashtme në Indonezi Nga vizita kryetares së Komisionit për Punë të Jashtme në Indonezi