Vesti

Nova plenarna sednica

Četvrtak, 12.07.2018
Nakon završetka tačaka prethodne sednice, Skupština je popodne započela rad nove sednice.

Sednica je započela rad sa deklarisanjem van dnevnog reda, dok su na parlamentarna pitanja odgovarali ministri: Skender Reçica, ministar za rad i socijalno staranje, Bejtush Gashi, ministar za unutrašnje poslove i Bedri Hamza, ministar za finansije.

Sednica je prekinula rad zbog nedostatka kvoruma, kako bi bila nastavljena sutra u 10:00.časova.

Seancë e re plenareSeancë e re plenare