Vesti

Delegacija Skupštine učestvuje na Međuparlamentarnoj konferenciji u Briselu

Četvrtak, 12.07.2018
Na poziv Evropskog parlamenta, poslanici Skupštine Kosova: Blerta Deliu-Kodra (predsednica Komisije za evropske integracije), Lumir Abdixhiku (predsednik Komisije za budžet i financije), Driton Selmanaj (predsednik Komisije za nadgledanje javnih financija), Safete Hadërgjonaj (zamenik predsednika Komisije za budžet i financije) i Avdullah Hoti (član Komisije za nadgledanje javnih financija), učestvuju na međuparlamentarnoj konferenciji u Briselu - Belgija.

Na ovoj konferenciji prisustvuju poslanici Evropskog parlamenta iz zemalja parlamenata pre - učlanjivanje (zemlje zapadnog Balkana i turska).

Glavna tema konferencije je „Dobro upravljanje fondova EU: Uloga parlamenta u budžetskoj kontroli".

Poslanici Komisije za budžetsku kontrolu Evropskog parlamenta diskutovali su o radu i ulozi ove Komisije u procesu kontrole budžeta i rashoda u odnosu na institucije i Agencije EU, kao i drugih strukturni fondova i izdvojenih fondova za zemlje u procesu pred učlanjivanje u EU.

Takođe, diskutovano je o saradnji Evropskog parlamenta sa Evropskim sudom revizora, Evropskom kancelarijom protiv prevara (OLAF), Nacionalnim kancelarijama za reviziju i Nacionalnim parlamentima, u procesu nadgledanja u primenu budžeta EU i preduzimanje zajedničkih postupaka u ovom procesu.

Na posebnom zasedanju diskutovano je o Nacionalnom i regionalnom pristupu fondova EU za zemlje zapadnog Balkana i Tursku, kao i o potrebi veče saradnje za realizaciju među-graničnih projekata u ovim zemljama.

U okviru ove teme, poslanici Evropskog parlamenta i poslanici zemalja zapadnog Balkana, ocenili su potrebu za povećanje saradnje između Komisije za budžetsku kontrolu EP i Komisija za budžetsku kontrolu zemalja zapadnog Balkana, u procesu nadgledanja primene fondova EU, namenjenih za ove zemlje, kako bi videli način rashoda (uključujući njihovu efikasnost) u analizi postignutih rezultata za ove zemlje.

 

Një delegacion i Kuvendit po merr pjesë në Konferencën Ndërparlamentare në Bruksel Një delegacion i Kuvendit po merr pjesë në Konferencën Ndërparlamentare në Bruksel