Vesti

Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

Sreda, 11.07.2018
Ministar ekonomskog razvoja Valdrin Lluka, danas je na sednici Komisije za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i ekonomskog razvoja Skupštine Kosova, predsedavana je od Sala Berisha-Shala, izveštavao u vezi sa stanjem u Javnoj preduzeću Pošta Kosova A.D.

Tokom njegovog izveštavanja u Komisiji, ministar Lluka je rekao da Pošta ima kontinuirane financijske probleme i to prouzrokuje probleme u platama. Drugi problem, ministar smatra i kosto univerzalni poštanskih usluga.

Ministar ekonomskog razvoja je rekao da za pomaganje Pošti u ovom pitanju, Ministarstvo je zatražilo od generalnog direktora ARKEP-a da vrši procenu razmene kosto univerzalnih poštanskih usluga. On je rekao da će Ministarstvo zatim dostaviti Vladi za diskusiju i za subvencioniranje ovih poštanskih usluga.

Na ovoj sednici učestvovao je i Izvršni šef Pošte, Sejdi Hoxha, koji je rekao da od odvajanja Pošte od telekoma, Pošta je suočena sa financijskim problemima. On je rekao da treba naći rešenje, budući da se Pošta nalazi u teškoj situaciji.

Dok, članovi Komisije dali su njihove primedbe i sugestije u vezi sa problemima kojima se suočava Pošta- telekom Kosova i mogućnostima za njihovo prevazilaženje .

 

Nga mbledhja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik...