Vesti

Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj ...

Utorak, 10.07.2018
Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj, danas je održala redovnu sednicu, kojoj je predsedavala Sala Berisah - Shala - predsednica.

Komisija je razmatrala izveštaje sa preporukama na Nacrt zakona o izmeni i dopuni Nacrta zakona u delokrugu Ministarstva za infrastrukturu.

Članovi Komisije, u dilemi o proceduri dodavanja jednog člana na Nacrt zakona o vozačkoj dozvoli, predložen od poslanika Korab Sejdiu, doneli su odluku da isti dostave plenarnoj sednici za razmatranje.

Na današnjoj sednici razmatran je i usvojen Godišnji izveštaj sistema operatera, transmisije i tržišta - - KOSTT , za 2017.

Predstavnici KOSTT izjavili su da prethodnu godinu beleži dodatna dinamika aktivnosti za završetak investicionih projekta, kao i otvaranje tržišta električne energije.

Nakon predstavljanja izveštaja članovi Komisije su postavljali pitanje za predstavnike KOSTT-a u vezi sadržajnih aspekta izveštaja.

Nga mbledhja e Komisionit për Zhvillim Ekonomik...