Vesti

Sa plenarne sednice

Ponedeljak, 09.07.2018
Skupština Republike Kosova održala je danas redovnu sednicu, kojoj je predsedavao Kadri Veseli, predsednik.
Prvo razmatranje Nacrta zakona o posebnom veću Vrhovnog suda o pitanjima koja se vezuju sa Kosovskom agencijom za privatizaciju, bila je tačka dnevnog reda ove sednice.
Ministar pravde , Abelard Tahiri, pokretač ovog Nacrta zakona rekao je: „Rad ovog suda direktno utiče na dinamiku procesa privatizacije, a naročito raspodeli poverilačkog fonda za radnike i kreditore, društvena preduzeća, kao i prenos preostalih sredstava u budžet Republike Kosova.
Albulena Haxhiu, u ime Komisije za zakonodavstvo rekla je da preporuka Komisije da se ovaj Nacrt zakona ne usvoji u načelu.
Korab Sejdiu u ime PG - LDK-, rekao je da proces privatizacije nije normalan i da ne normalno funkcioniše. On je rekao da PG - LDK- je mišljenja da pristup nije odgovarajući za razmatranje.
U ime PG - PDK, Hajdar Beqa, izjavio je da radna grupa angažovala i druge strane kao sudije, tužioce, i predstavnike civilnog društva, koji mogu da pružaju svoj doprinos. On je podržao ovaj Nacrt zakona u ovoj fazi .
Albulena Haxhiu u ime PG - LVV, rekla je da ovaj Nacrt zakona diskriminiše stranke jer utvrđuje striktne rokove za stranke, ali sa druge strane ne daje rokove za razmatranje psredmeta.
Frashër Krasniqi u ime PG - SDP, rekao je da sa ovim sudskim većem ne može da se poveća efikasnost i da njegova parlamentarna grupa ne podržava ovaj Nacrt zakona.
Shkumbin Demaliaj u ime PG - AAK rekao je da kao PG upućuju poziv za rešavanje i usvajanje ovog Nacrta zakona, kao i podršku istog.

U ime PG - Nisma , Bilall Sherifi rekao je da njegova parlamentarna grupa predlaže da se ovo pitanje uredi Zakonom, koji će biti zajednički zakon a ne samo većine.
Albert Kinolli u ime PG - GP 6+, dao je podršku ovom Nacrtu zakona, dok u nastavku stav Srpske liste u vezi ovog Nacrta zakona predstavio je Saša Miloslavić.
Sednica je nastavila debatu između poslanika i ministra Abelard Tahiri, dok zbog nedostatka kvoruma isti nije stavljen na glasanje.

 

Nga seanca plenareNga seanca plenareNga seanca plenare