Vesti

Sa Komisije za zakonodavstvo…

Utorak, 12.06.2018
Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje APK, kojoj je predsedavala Albulena Haxhiu, predsednica, razmatrala je pet nacrta zakona, sa amandmanima funkcionalnih komisija.

Razmatrani su i podržani sledeći nacrti zakona, sa amandmanima funkcionalnih komisija: Nacrt zakona o krvi i krvnim sastojcima, Nacrt zakona o Inspektoratu za obrazovanje u republici Kosova, Nacrt zakona o Nezavisnom nadzornom odboru u civilnoj službi Kosova, Nacrt zakona o zaštitnim merama na uvoz, kao i Nacrt zakona o poštanskim uslugama.

Komisija je takođe diskutovala i o državnoj strategiji protiv korupcije i planu delovanja i donela odluku da se u vezi iste održi konsultacija sa Vladom.

Nga mbledhja e Komisionit për Legjislacion…