Vesti

Sa sednice Komisije za spoljne poslove

Sreda, 06.03.2019
Komisija za spoljne poslove, dijasporu i strateške investicije, kojoj je predsedavala Time Kadrijaj, zamenica predsednice Komisije, održala je danas sednicu , na kojoj su razmatrane preporuke stalnih komisija, odnosno Komisije za prava, interese zajednica i povratak, kao i Komisije za zakonodavstvo, mandat, imunitet, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije, u vezi N/zakona o obavezama, odgovornostima i ovlašćenjima Državne delegacije Republike Kosova u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom , kao i Platformu o dijalogu o konačnom, sveobuhvatnom i pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije .
Nakon razmatranja amandmana na N/zakona o obavezama, odgovornostima i nadležnostima Državne delegacije Republike Kosovo u procesu dijaloga sa Republikom Srbijom, koji je pred komisijom podneo Dukagjin Gorani, Komisija je podržala amandmane i N/zakona u celosti, odlučujući takođe o daljem procesiranju plenarnoj sednici .
Takođe, Komisija je usvojila i Platformu o dijalogu o konačnom, sveobuhvatnom i pravno obavezujućem sporazumu za normalizaciju odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije .

Nga mbledhja e Komisionit për Punë të Jashtme