Vesti

Odlaže se parlamentarna debata u vezi odluke Vlade Kosova za izdvajanje finansijskih sredstva iz nepredviđenih troškova

Utorak, 05.03.2019
Parlamentarna debata u vezi odluke Vlade Kosova za izdvajanje finansijskih sredstva iz nepredviđenih troškova, na osnovu zahteva 44. poslanika, nije održana danas , jer je predlagač Driton Selmanaj zahtevao da se debata odloži za 12. mart 2019. godine, jer veći deo poslanika učestvuje na manifestaciji Epopeja OVK-a.
Selmanaj je istakao da bi najveća čast za sve one koji su pali za slobodu zemlje bila diskusija o troškovima vlade, jer se i za ovakve događaje zloupotrebljava budžet Kosova. Dok, poslanik Milaim Zeka, je kritikovao poslanike koji su zahtevali održavanje ove sednice upravo na ovaj dan.
Predsednik Skupštine, Kadri Veseli, prekinuo je sednicu i istakao da će Predsedništvo odlučiti o danu održavanja ove debate.

Shtyhet debati parlamentar lidhur me vendimet e Qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuaraShtyhet debati parlamentar lidhur me vendimet e Qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuaraShtyhet debati parlamentar lidhur me vendimet e Qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara