Vesti

Sa sednice Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Utorak, 29.01.2019
Komisija za zdravstvo, rad i socijalno staranje, na današnjoj sednici, kojoj je predsedavala Fatmire Kolčaku, predsednica, razmatrala je i usvojila Plan rada za 2019. godinu.

U okviru plana rada, članovi Komisije su se saglasili da se monitoriše primena Zakona o sigurnosti i zdravu na radu.
Radnu grupu za monitorisanje ovog zakona predsedavaće poslanica , Besa Baftiu.

Takođe je Komisija je formirala i radnu grupu za amandmandovanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o ekonomskom - socijalnom Savetu, koju će predsedavati poslanik Enver Hoti.

Na kraju sastanka, poslanici su diskutovali u vezi mogućnosti saradnje sa srodnim komisijama parlamenata zemalja regiona, odnosno Albanije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske.
Komisija je između ostalog diskutovala i zahtevala da se što pre završi monitorisanje primene zakona o opremi i medicinskim proizvodima.