Vesti

Sa sednice Komisije za ekonomski razvoj…

Utorak, 29.01.2019
Komisija za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj, na današnjoj sednici, kojoj je predsedavala Sala Berisha- Shala, predsednica, razmatrala je Plan rada za 2019.godinu.

Nakon diskusija i dopuna, članovi komisije su usvojili Plan rada za 2019.godine.