Vesti

Sa sednice Komisije za unutrašnje poslove…

Utorak, 29.01.2019
Na današnjoj sednici Komisije za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje BSK-a, kojoj je predsedavao Haxhi Shala, predsednik, diskutovano je u vezi Plana rada za 2019. godinu.

Ovom prilikom, članovi Komisije su nakon dopune dokumenata sa dodatnim predlozima, između ostalog, odlučili da se počne sa procedurama oko N/zakona o povereniku odbrane i bezbednosti.

U vezi gore navedenog N/zakona, objašnjeno je da je nacrt spreman i da se isti treba obuhvatiti u agendi Komisije za februar mesec.

U nastavku je objašnjeno da će Komisija osim mnogih aktivnosti predviđenih u toku godine, nadgledati i sprovođenje Zakona o policijskom inspektoratu Kosova.

Nakon diskusije, u načelu je usvojen Plan rada za 2019. godinu.

Komisija je u načelu razmotrila i N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o ličnoj karti. Komisija je isti podržala u načelu i formirala je radnu grupu.