Vesti

Sa sednice Komisije za prava i interese zajednica i povratak

Ponedeljak, 28.01.2019
Komisija za prava, interese zajednica i povratak, na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Xhelal Sfeqla, potpredsednik , usvojila je Plan rada za 2018. godinu, kao i Nacrt plana rada za 2019. godinu.

Komisija je razmatrala i usvojila većinom glasova N/zakona br. 06/L-133 o budžetskim izdvajanjima budžeta Republike Kosovo za 2019. godine, sa izveštajem sa amandmanima funkcionalne komisije za budžet i finansije.