Vesti

Sa sednice Komisije za poljoprivredu…

Ponedeljak, 28.01.2019
Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, prostorno planiranje, kojoj je predsedavao Muharrem Nitaj, predsednik, na današnjoj sednici, nakon primedbi i dodatnih predloga usvojila je Plan rada za 2019. godinu.

Takođe, razmatran je i N/zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-042 o regulisanju uslugama vode.

S posebnom pažnjom diskutovano je o amandmanima koji se odnose na fakturisanje troškova vode za objekte kulta.

Nakon datih primedbi od strane Regulatornog autoriteta za usluge vodom, članovi Komisije su se složili da se ovo pitanje ponovo razmatra na narednoj sednici.