Vesti

Sa sednice Komisije za evropsku integraciju

Ponedeljak, 28.01.2019
Na današnjoj sednici Komisije za evropsku integraciju, kojoj je predsedavala Blerta Deliu-Kodra, predsednica, razmatran je Izveštaj o radu za 2018. godinu.

Članovi ove Komisije su razmatrali i usvojili nekoliko dodatnih dopuna i Nacrt Plana rada Komisije za 2019. godinu.

Takođe, podržano je dalje procesiranje N/zakona o budžetskim izdvajanjima budžeta Republike Kosova za 2019. godinu i N/zakona o izmeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Kosovo, sa amandmanima funkcionalne komisije sa aspekta usklađenosti sa zakonodavstvom EZ-e.