Vesti

Sa nastavka plenarne sednice

Sreda, 07.11.2018
Danas se nastavila plenarna sednica Skupštine, održane 13. septembra, 18, 31. oktobra i 2. novembra 2018. godine, predsedavane od strane Predsednika Kadri Veseli. Na početku ove sednice razmotrio se predlog Rezolucije iz Parlamentarne Debate, po zahtevu poslanice Donika Kadaj-Bujupi, podržane i od strane 7 poslanika potpisnika iz PG AAK-sa, u vezi sa dečijim dodacima. Ista je izašla na govornici kako bi predstavila harmonizovani tekst rezolucije, koja je i dobila podršku poslanika putem glasanja.

Skupština je nastavila s radom prvog razmatranja Nacrt Zakona o zaštiti od zagađivanja vazduha, koji je predstavio ministar Kujtim Gashi, u ime predlagača. Isto tako ministar Gashi predstavio je i Nacrt Zakona o privatnom međunarodnom pravu, umesto ministra pravde Abelard Tahiri. Ovi Nacrt Zakoni dobili su prikladnu podršku i usvojili su se na Skupštini.

Druge tačke dnevnog reda, koje su usvojene bile su: Nacrt Zakona o referendumu, Nacrt Zakona br. 06/L-079 o energetskoj efikasnosti, Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosova, Nacrt Zakona o slobodama udruživanja u nevladinim organizacijama, Nacrt Zakona o građevinskim proizvodima, kao i predlog-Odluka o određivanju nadoknade za jednog člana Komisije za imovinska pitanja i dva člana Komisije za verifikaciju i odlučivanje o imovini.

Sednica je prekinuta nakon pauze poslanika i odlučeno je da se ista nastavi tokom ove nedelje.

Nga vazhdimi i seancës plenareNga vazhdimi i seancës plenareNga vazhdimi i seancës plenare