Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

 • Ponedeljak, 24.09.2018 15:00
 • Sala: N 302
 •  

Sastanak članove Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, i peticije sa g.din Robert Gajda- Komisioner o zaštiti od diskriminacije u Republici Albanije, koji će se održati dana 24. septembra (Ponedeljak)2018. godine, sa početkom u 15:00 časova , u sali br. N-302.

 • Ponedeljak, 17.09.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada Funkcionalne komisije za prolečnu sesiju 2018. godine,

2. Razmatranje dopunjenog Plana rada Funkcionalne komisije za jesenjsku sesiju 2018. godine,

3. Razmatranje u načelu N/zakona o peticijama, i

4. Razno.

 

 • Ponedeljak, 10.09.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Sednica funkcionalne komisije sa delegacijom koju predvodi Gđa Lena Ingelstam-direktor Međunarodnih programa Save the Children u Švedsku,

2. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,

3. Razno.

 

 • Petak, 20.07.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red

1. Razmatranje zapisnika sa prethodne sednice,
2. Diskusija u Komisiji o pitanjima nestalih lica nakon Londonskog samita. Pozvani: Predstavnici vlade za nestala lica,
3. Sastanak Funkcionalne komisije sa grupm studenata iz Italije i predstavnicima Italijanskog KFOR-a,
4. Razno.

 

 • Sreda, 11.07.2018 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1.Diskusija u Komisiji o postojećem stanju omladine i maloletnika, koji rade u privatnom sektoru. Pozvani: Skender Reçica, Ministar rada i socijalnog staranja i Basri Ibrahimi, glavni inspektor inspekorata rada,

2.Razmatranje N/zakona br.06/L-084 o zaštiti deteta,

3.Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 06.06.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 25.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 10.05.2018 13:30
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 02.05.2018 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 25.04.2018 13:00
   

Kontakt

 
Selman Ymeri Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 635; 044 250 339
 
 
Sulltane Gashi Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 624; 044 412 924