Komisija za spoljne poslove, dijaspore i strateških investicija

 • Četvrtak, 24.01.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 13, 17 i 19 decembra 2018 god;
3. Razmatranje Plana rada Komisije za 2019 god;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada za 2018.god;
5. Razno.

 

 • Petak, 21.12.2018 11:00
 • Četvrti koordinacioni sastanak parlamentarnih komisija o ulozi nadgledanja dijaloga Kosovo- Srbija Sala: N204
 •  

Komisija za spoljne poslove, dijasporu i strateške investicije u saradnji sa Kosovskim Demokratskim Institutom (KDI), održaće četvrti koordinacioni sastanak parlamentarnih komisija Skupštine Kosova.

Tema: Četvrti koordinacioni sastanak parlamentarnih komisija o ulozi nadgledanja dijaloga Kosovo- Srbija

 • Sreda, 19.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 10
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštavanje kraja godine Ministra inostranih poslova, g. Behgjet Pacolli, u vezi delokruga MIP-a;
3. Razno.

 

 • Ponedeljak, 17.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrta Strategije za međunarodnu saradnju i međuparlamentarne odnose;
3. Razmatranje Nacrta izveštaja o nadgledanju sprovođenja Zakona br. 04/L-095 o dijaspori i migraciji;
4. Razno.

 

 • Četvrtak, 13.12.2018 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 5. novembra 2018. Godine;
3. Sastanak Komisije sa minsitrom dijaspore istrateške investicije , g. Dardan Gashi;
4. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Ponedeljak, 05.11.2018 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 17.10.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 02.10.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 25.07.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 19.07.2018 14:00
   

Kontakt

 
Minire Hasani Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 621; 044 952 134
 
 
Manush Krasniqi Pozicija: Administrativni zvaničnik E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 620; 044 605 542