Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 19.02.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-152 o javnoj svojini;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-075 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-176 o parlamentarnoj istrazi;
5. Presuda Ustavnog suda Republike Kosova o slučaju KO162/18;
6. Razno.

 

 

 • Utorak, 12.02.2019 13:00
 • Mbledhja e Komisionit Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 20. i 27.11.2018. godine i 04.12.2018. godine;
3. Razmatranje u načelu Nacrta zakonika o krivičnom postupku br. 06/L-151;
4. Razmatranje Dopunskog izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br. 06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-042 o regulisanju usluga vode od 11.12.2018. godine;
5. Formiranje Radne grupe za monitorisanje Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javne funkcije;
6. Razno.

 

 • Utorak, 05.02.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštaj rada Komisije za 2018. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje plana rada Komisije za 2019. godinu;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-140 o izvršenju krivičnih sankcija;
5. Formiranje radne grupe za razmatranje Državne strategije protiv korupcije 2018. - 2022. i akcionog plana;
6. Razmatranje izveštaja glavnih komisija za Nacrt zakona br. 06/L-091 o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosovo;
7. Razmatranje žalbe o poništenju konkursa u Korektivnoj službi Kosova, za prijem 120. regruta od strane Ministarstva pravde;
8. Razmatranje spisa Sindikalnog saveza javne uprave Kosova, sa nazivom SPAK;
9. Razmatranje zahteva u vezi sa krivičnom prijavom, uložene 18.10.2017. godine;
10. Razmatranje spisa o staranju čistoće figura tokom izbora kandidata za radna mesta sa državnim ovlašćenjima;
11. Razmatranje spisa Nezavisnog sindikata pravosuđa Kosova;
12. Razmatranje zahteva za komisiju od strane Pjetër Boçi
13. Razno.

 

 • Sreda, 30.01.2019 14:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06/L-133 o budžetskim podelama Budžeta Republike Kosova za 2019.godinu;
3. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06 /L-111 o platama u javnom sektoru;
4. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06 /L-114 o javnim službenicima;
5. Razmatranje izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br.06 /L-113 o organizaciji i funkcionisanju Državne uprave i Nezavisnih agencija;
6. Razno.

 

 

 • Utorak, 29.01.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštaj rada Komisije za 2018. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje plana rada Komisije za 2019. godinu;
4. Razmatranje u načelu N/zakona br.06/L-140 o izvršenju krivičnih sankcija;
5. Formiranje radne grupe za razmatranje Državne strategije protiv korupcije 2018. - 2022. i akcionog plana;
6. Razmatranje izveštaja glavnih komisija za Nacrt zakona br. 06/L-091 o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosovo;
7. Razmatranje žalbe o poništenju konkursa u Korektivnoj službi Kosova, za prijem 120. regruta od strane Ministarstva pravde;
8. Razmatranje spisa Sindikalnog saveza javne uprave Kosova, sa nazivom SPAK;
9. Razmatranje zahteva u vezi sa krivičnom prijavom, uložene 18.10.2017. godine;
10. Razmatranje spisa o staranju čistoće figura tokom izbora kandidata za radna mesta sa državnim ovlašćenjima;
11. Razmatranje spisa Nezavisnog sindikata pravosuđa Kosova;
12. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 27.11.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 20.11.2018 13:00
   
 •  

  Sastanak Komisije za zakonodavstvo sa premijerom Republike Kosovo Ramush Haradinaj, ministrom pravde Abelard Tahiri i ministarkom za evropsku integraciju Dhurata Hoxha

  Ponedeljak, 12.11.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 06.11.2018 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 30.10.2018 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359