Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Sreda, 05.06.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 10.4 god, i 16.4.2019 godine;
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Centralne izborne komisije , za 2018.godinu;
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za na N/zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata izmenjen i dopunjen Zakonom br.04/L- 058 i Zakonom 04/l-122, kao i Zakonom br.03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosova, izmenjen i dopunjen zakonom
br.03/L-256;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-088 o Soijalno- ekonomskom savetu;
6. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-075 o izmenama i dopunama zakona br.03/L-176 o parlamentarnoj istrazi;
7. Razmatranje dopisa Sindikalne federacije javne administracije Kosova (SPAK), i Sindikata bivših policajca Kosova 90-tih godina;
8. Razmatranje dopisa Tužilačkog i sudskog saveta Kosova u vezi člana 12. Zakona br.06/L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudije i tužioca;
9. Razno.

 

 • Sreda, 22.05.2019 11:00
 • Javna debata Sala: C 405
 •  

Dnevni red:

Javna rasprava na N/zakona br.06/L-096 o referendumu.

 

 • Utorak, 14.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-137 o izmeni zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata , izmenjen I dopunjen Zakonom br.04/L-058 i Zakonom 04/L-122, kao i zakonom 03/L-073 o opštim izborima u
Republici Kosova , izmenjen I dopunjen Zakonom br.03/L-256;
3. Razno.

 

 • Utorak, 07.05.2019 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 26.03.2019.god, 28.03.2019. godine i 2.04.2019. godine;
3. Diskusija vezano za izbor tri člana Tužilačkog Saveta Kosova iz Skupštine;
4. Razmatranje zahteva poslanika Arban Abrashi i članice odbora RTK-a Naile Demiri vezano za tumačenje zakonskih normi Zakona o RTK-u koje se tiču izbora direktora RTK-a. .
5. Razno.

 

 • Sreda, 24.04.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Agencije besplatno pravne pomoći, za 2018.godinu,
3. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Akademije pravde, za 2018.godinu,
4. Razmatranje izveštaja glavnih komisija o N/zakona br.06/L-101 o međunarodnom privatnom pravu.
5. Razmatranje zahteva poslanika g-din.Bilal Sherifi o tumačenju člana 40. Poslovika Skupštine;
6. Razno.

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 19.02.2019 11:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Utorak, 12.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 05.02.2019 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 30.01.2019 14:00
   
 •  

  Mbledhja e Komisionit

  Sreda, 26.12.2018 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359