Komisija za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadgledanje Agencije protiv korupcije

 • Utorak, 18.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica odrzanih 30.10 i 06.11.2018;
3. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na Nacrt zakona br. 06/L-091 o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova;
4. Glasanje o Predlogu odluke Vlade Kosova sa kandidatima za direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br.06/L-104 o porezu na lične dohotke;
6. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na Nacrt zakona br.06/L-105 o porezu na prihode korporacija;
7. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije na N/zakona br.06/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br.05/L-042 o regulisanju vodnih usluga
8. Razno.

 

 • Utorak, 11.12.2018 14:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednica održanih 16. i 23.10.2018. godine;
3. Razmatranje budžetskih zahteva institucija/agencija koje spadaju u okvir Komisije za zakonodavstvo za 2019. godinu;
4. Razmatranje Predlog-odluke Vlade Kosova sa kandidatima za direktora i zamenika direktora Izvršnog sekretarijata Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine;
5. Razmatranje izveštaja glavnih komisija o Nacrtu zakona br. 06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova;
6. Razmatranje zahteva SGP ,, HOXHA'' o tumačenju zakonske odredbe člana 22. I 23. Zakona o izgradnji;
7. Razno.

 

 • Utorak, 04.12.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Razmatranje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-256;
3. Diskusija o situaciji u Sudu Kosova u severnoj Mitrovici;
Pozvani: ministar pravde, g. Abelard Tahiri, predsedavajući Sudskog saveta Kosova,
g. Nehat Idrizi i predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova, g. Blerim Isufaj;
4. Razno.

 

 • Utorak, 27.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: C 203
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa održane sednice 09.10.2018. godine;
3. Razmatranje predloga sa kandidatima za članove Saveta za besplatnu pravnu pomoć;
4. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i razmeni nepokretne imovine opštine;
5. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br.06/L-116 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-090 o sponzorstvu u oblasti kulture, omladine i sporta;
6. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br. 06/L-073 o statusu radnika albanskog obrazovanja Republike Kosovo, od školske godine 1990/91 do školske godine 1998/99;
7. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br. 06/L-115 o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/24, Zakon o sportu izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-075 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/24 o sportu;
8. Razmatranje izveštaja sa amandmanima Funkcionalne komisije za Nacrt zakona br. 06/L-118 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-075 o sprečavanju i sankcionisanju nasilja i negativnih pojava na sportskim događajima;
9. Razno.

 

 • Utorak, 20.11.2018 13:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice od 9.10.2018;
3. Diskusija o stanju u korektivnim institucijama Republike Kosova. Pozvani: Abelard Tahiri, minister pravde I Nehat Thaçi, generalni direktor Korektivne slu]be Kosova.
4. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima na N/zakona br.06/L-056 o Tužilačkom savetu Kosova;
5. Razmatranje Izveštaja sa amandmanima Funkionalne komisije na N/zakona br.06/L-082 o zaštiti ličnih podataka;
6. Razmatranje izveštaja glavnih komisija na N/zakona br,06/L-077 o izmenama idopunama Zakona br.2004/32 o porodici Kosova;
7. Razno.

 

 

Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 20.12.2017 09:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 12.12.2017 13:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 14.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 08.11.2017 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Sreda, 01.11.2017 13:00
   

Kontakt

 
Visar Krasniqi Pozicija: Koordinator E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozicija: Zvaničnica oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 634; 045 359 359