News

Thursday, 01.01.1970
Deputetë të Kuvendit të Kosovës po marrin pjesë në Konferencën Globale Parlamentare në Uashington DCDeputetë të Kuvendit të Kosovës po marrin pjesë në Konferencën Globale Parlamentare në Uashington DCDeputetë të Kuvendit të Kosovës po marrin pjesë në Konferencën Globale Parlamentare në Uashington DC