Ligjet sipas datës së shpalljes

Prill 2017

05/L-134Shpalo (PDF)

Ligji për legalizimin dhe dorëzimin e armëve, municionit dhe mjeteve eksplozive

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-019-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-157Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit të Projektit për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit të Ibër-Lepencit, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-022-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-149Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes për themelimin e Zyrës rajonale për bashkëpunim rinor në mes Kosovës, Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Serbisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-021-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-137Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes përkitazi me themelimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-018-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-151Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit Kosovë-Shipëri për shkëmbimin dhe/ose ndarjen e rezervës rregulluese ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit OST SH.A. dhe Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut -KOST

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-017-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-127Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin 04/L-246

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 31.03.2017, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-020-2017, Datë 14.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
31.03.2017
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2017
05/L-141Shpalo (PDF)

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 30.12.2016, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-016-2017, Datë 11.04.2017

U miratua nga Kuvendi:
30.12.2016
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
11.04.2017