Ligjet sipas emrit

2010/03-L-097Shpalo (PDF)

Ligji për masat antidamping dhe masat kundërbalancuese

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 01.04.2010, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr. DL-014-2010, datë 14.04.2010.

U miratua nga Kuvendi:
01.04.2010
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
14.04.2010