Ligjet sipas emrit

04/L-273Shpalo (PDF)

Ligji për ndyshimin dhe plotësimin e ligjeve që ndërlidhen me mandatin e Misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 23.04.2014, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-023-2014, Datë 07.05.2014

U miratua nga Kuvendi:
23.04.2014
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.05.2014