Ligjet sipas emrit

04/L-222Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e neneve të Marrëveshjes themeluese të Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës dhe anëtarësimin e Kosovës në BZHKE

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 02.10.2013, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-052-2013, Datë 21.10.2013

U miratua nga Kuvendi:
02.10.2013
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
21.10.2013