Ligjet sipas emrit

O
  • Odën Ekonomike të Kosovës(2004/7)
  • Odat e profesionistëve shëndetësor(2012/04-L-150)
  • Organet Qeveritare për shoqërinë e informacionit(2012/04-L-145)
  • Organizimin sindikal në Kosovë(2011/04-L-011)
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com