Procesverbalet

  Mbledhje e komisionit

  Komisioni për Buxhet dhe Financa
  E Hënë, 21.01.2019 14:00
  Rend i ditës:

   

  1. Miratimi i rendit të ditës;

  2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-133 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019;

  3. Të ndryshme.

   

  Procesverbali