Procesverbalet

  Mbledhja e Komisionit

  Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim
  E Marte, 05.06.2018 10:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit me datë: 23.04.2018 dhe 3.05.2018;
  3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me amendamente të Komisionit funksional për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media;
  4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-027 për Miniera dhe minerale me amendamente të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal;
  5. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje me amendamente të Komisionit funksional për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor;
  6. Të ndryshme.

   

  Procesverbali