Procesverbalet

  Mbledhje e Komisionit

  Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal
  E Marte, 23.01.2018 11:00
  Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës;
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 16.1.2018;
  3. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.17/21 datë 22.12.2017 për emërimin e anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë;
  4. Raportim i ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës, z.Pal Lekaj, lidhur me pretendimet e Bechtel - Enka, për penalet që kanë derivuar nga mospërmbushja e detyrimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, në ndërtimin e Autostradës "Arben Xhaferi";
  5. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
  6. Te ndryshme;

   

  Procesverbali